Família: ENERGIA i AIGUA Cicle de grau superior: EFICÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Mòdul professional 5:Certificació energètica d'edificis

Uf1: Demanda energètica d'edificis; Uf2: Qualificació i certificació energètica d'edificis.