Recursos i activitats per l'alumnat que cursa la matèria de Tecnologia Industrial a 1r curs de Batxillerat.